?!DOCTYPE HTML> 爱克吸污?- 东莞市企石上博康体设备商?/title> <meta name="keywords" content="爱克吸污?> <meta name="description" content="Z详细介绍爱克吸污Z品内?包括爱克吸污机的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有爱克吸污机新闻以及最新的市场爱克吸污Zh?咨询电话:13926867008"> <meta name="robots" content="all"> <meta content="chrome=1,IE=edge" http-equiv="X-UA-Compatible"> <meta content="webkit" name="renderer"> <link href="../template/shangbo/css/master.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="../template/shangbo/css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script src="../template/shangbo/js/jquery-1.11.1.min.js" type="text/javascript" language="JavaScript"></script> <script type="text/javascript" language="javascript" src="../template/shangbo/js/main.js"></script> <!--[if lt IE 9]><script src="/template/shangbo/js/html5.js"></script><![endif]--> <!--[if lt IE 9]><script src="/template/shangbo/js/css3-mediaqueries.js"></script><![endif]--> <!--[if lt IE 10]><script type="text/javascript" src="/template/shangbo/js/pie.js"></script><![endif]--> <script src="../template/shangbo/js/jquery.superslide.2.1.1.js"language="javascript"></script> <script src="../template/shangbo/js/home_news.js" language="javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <header> <div class="top"> <div class="container"> <h4 class="f_l"> 东莞市企石上博康体设备商行ؓ您提?a href="../index.html">游泳池工E?/a>?a href="../index.html">东莞游泳池设?/a>?a href="../index.html">惠州游泳池设?/a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注!</h4> <div class="f_r"><a class="albb"><img src="../template/shangbo/picture/cxt.png" /></a><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/27738/stat/"></script></div> </div> </div> <div class="container clearfix head"> <h2 class="f_l logo"> <a href="../index.html" title="东莞市企石上博康体设备商?><img src="../uploads/logo/20161115093225.png" alt="东莞市企石上博康体设备商?></a> </h2> <div class="f_r navmain"> <h3><img src="../template/shangbo/picture/dianhua.png" /></h3> <ul class="f_r nav"> <li><a href="../index.html" title="??>??/a></li> <li><a href="../about/index.html" title="关于我们">关于我们</a></li> <li><a href="../about/about2.html" title="主营业务">主营业务</a> <ul> <li><a href="../about/about2.html" title="温泉水疗设计施工">温泉水疗设计施工</a></li> <li><a href="../about/about3.html" title="水上乐园设计施工">水上乐园设计施工</a></li> <li><a href="../about/about4.html" title="恒温x设计施工">恒温x设计施工</a></li> <li><a href="../about/about5.html" title="酒店x设计施工">酒店x设计施工</a></li> <li><a href="../about/about6.html" title="别墅x设计施工">别墅x设计施工</a></li> <li><a href="../about/about7.html" title="公众x设计施工">公众x设计施工</a></li> </ul> </li> <li><a href="index.html" title="产品展示">产品中心</a> <ul> <li><a href="../htqzdxwj/index.html" title="全自动吸污机">全自动吸污机</a></li> <li><a href="../sslyjl/index.html" title="水上乐园pd">水上乐园pd</a></li> <li><a href="../yycsb/index.html" title="游泳池设?>游泳池设?/a></li> <li><a href="../glsgxhsb10/index.html" title="qo沙循环水܇">qo沙循环水܇</a></li> <li><a href="../slspaamcp/index.html" title="水疗SPA按摩产品">水疗SPA按摩产品</a></li> <li><a href="../yycyp/index.html" title="游泳池药?>游泳池药?/a></li> <li><a href="../yycpj/index.html" title="游泳池配?>游泳池配?/a></li> <li><a href="../yycxwsb/index.html" title="游泳池吸污设?>游泳池吸污设?/a></li> <li><a href="../yycbsyp/index.html" title="游泳池比赛用?>游泳池比赛用?/a></li> <li><a href="../yycpsgs/index.html" title="游泳池排水格?>游泳池排水格?/a></li> <li><a href="../sxd/index.html" title="水下?>水下?/a></li> <li><a href="../jt/index.html" title="其它">其它</a></li> </ul> </li> <li><a href="../download/index.html" title="工程案例">工程案例</a> <ul> <li><a href="../download/download_113.html" title="樟木头游x工程">樟木头游x工程</a></li> <li><a href="../download/download_112.html" title="雨滴型瀑布">雨滴型瀑布</a></li> <li><a href="../download/download_111.html" title="q儿园游x">q儿园游x</a></li> <li><a href="../download/download_110.html" title="q儿园恒温游x">q儿园恒温游x</a></li> <li><a href="../download/download_109.html" title="游泳池施?>游泳池施?/a></li> <li><a href="../download/download_108.html" title="游泳池机?>游泳池机?/a></li> <li><a href="../download/download_107.html" title="望牛墩游x工程">望牛墩游x工程</a></li> <li><a href="../download/download_106.html" title="万江Uh游泳?>万江Uh游泳?/a></li> <li><a href="../download/download_105.html" title="铜大喷头冲浪效果?>铜大喷头冲浪效果?/a></li> </ul> </li> <li><a href="../news/index.html" title="新闻资讯">新闻资讯</a> <ul> <li><a href="../news/gsxw/index.html" title="公司新闻">公司新闻</a></li> <li><a href="../news/hyzx/index.html" title="行业资讯">行业资讯</a></li> <li><a href="../news/sgal/index.html" title="施工图例">施工图例</a></li> </ul> </li> <li><a href="../contact/index.html" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </header> <div class="top_big_img"> <div class="img_box" style="background:url(../template/shangbo/images/5562b8dac55ee.jpg) center 0; height:200px;"> </div> </div> <div class="container clearfix hidden bg_1line"> <div class="f_l w198"> <ul class="left_main"> <h2>产品展示</h2> <li ><a href="../htqzdxwj/index.html" title="全自动吸污机">全自动吸污机</a></li> <li ><a href="../sslyjl/index.html" title="水上乐园pd">水上乐园pd</a></li> <li ><a href="../yycsb/index.html" title="游泳池设?>游泳池设?/a></li> <li ><a href="../glsgxhsb10/index.html" title="qo沙循环水܇">qo沙循环水܇</a></li> <li ><a href="../slspaamcp/index.html" title="水疗SPA按摩产品">水疗SPA按摩产品</a></li> <li ><a href="../yycyp/index.html" title="游泳池药?>游泳池药?/a></li> <li ><a href="../yycpj/index.html" title="游泳池配?>游泳池配?/a></li> <li ><a href="../yycxwsb/index.html" title="游泳池吸污设?>游泳池吸污设?/a></li> <li ><a href="../yycbsyp/index.html" title="游泳池比赛用?>游泳池比赛用?/a></li> <li ><a href="../yycpsgs/index.html" title="游泳池排水格?>游泳池排水格?/a></li> <li ><a href="../sxd/index.html" title="水下?>水下?/a></li> <li ><a href="../jt/index.html" title="其它">其它</a></li> </ul> </div> <div class="f_r w1000 pro_h"> <h3 class="title_02">产品中心</h3> <div class="uareherf">所在位|?<a href="../index.html">首页</a> > <a href="index.html">供应产品</a> > <a href="../yycxwsb/index.html">游泳池吸污设?/a> > <a href="77.html">爱克吸污?/a></div> <div class="clearfix" style="margin:0 30px;"> <div class="f_l"> <!--产品囄展示模块--> <div class="product"> <div class="product_show" id="product_show"> <a href="#" class="product_inbox"> <img src="../../cmsimgshow.zhuchao.cc/27738/201611101357140642773826092.html" width="360" alt="爱克吸污?> </a> </div> </div> <!--产品囄展示模块end--> </div> <div class="f_r pr_right_list_AB"> <h1>爱克吸污?/h1> <div> <p class="MsoNormal"> 产品型号Q? </p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> <table width="843" height="133" style="width:632.25pt;"> <tbody> <tr> <td class="et2" height="19" width="843" style="font-size:9pt;vertical-align:bottom;"> 产品介: </td> </tr> <tr> </tr> </tbody> </table> </p> <p class="MsoNormal">   </p></div> </div> </div> <h4>产品详情:</h4> <div class="allpage">         <a href="77.html" target="_blank">爱克吸污?/a>是手?a href="72.html" target="_blank">游泳池吸污机</a>q一大类产品中的一个品牌,是指使用爱克牌水泵以及配件组装的吸污机,是游x手动吸污机?a href="236.html" target="_blank">爱克水܇</a>质量E_、吸力大Q上水快Q是目前较好的一ƾ泳池吸污܇?br />        我公司所l装的爱克吸污机Q除了用原装的爱克吸污泵,q采用双层加厚的吸污,吸污头也采用加重加厚?9寔R色吸污头Q还有电~线也是采用国标늺Q质量全部按更好的标准来配置Q组装好的机器是岸基型的爱克手动吸污机?br />        我们的这Ƅ克吸污机从开始到现在已经销售了1000多台Q也是说已l有1000多个游泳池在使用q款吸污机,q是大家的选择Q相信也是你的选择Q我公司是爱克品牌的代理商,也是指定的售后维修中心,所有的爱克吸污机都可免Ҏ,ln保修Q让您买得放心,用得舒心?br /> <br /> <img src="../../cmsimgshow.zhuchao.cc/27738/201611101357225332773863890.html" width="450" height="377" title="爱克吸污? alt="爱克吸污? /> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='../key49dd.html?k=%e6%b8%b8%e6%b3%b3%e6%b1%a0%e5%90%b8%e6%b1%a1%e8%ae%be%e5%a4%87'>游泳池吸污设?/a>,<a href='../key7a28.html?k=%e7%88%b1%e5%85%8b%e5%90%b8%e6%b1%a1%e6%9c%ba%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>爱克吸污Zh?/a>,<a href='../keyacd9.html?k=%e7%88%b1%e5%85%8b%e5%90%b8%e6%b1%a1%e6%9c%ba%e6%89%b9%e5%8f%91'>爱克吸污机批?/a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='77.html'>http://www.shumneba.com/supply/77.html</a></div> <div class="tag">旉Q?016/11/8 0:00:00</div> <div class="viewpage"> <div class="main_r_nav"> <div>上一?<a href="78.html">AKsalt h馆@环水?/a></div> <div>下一?<a href="76.html">全自动吸污机</a></div> </div> <div class="returnlist"><a rel="nofollow" href="index.html" title="q回列表">q回列表</a></div> </div> <div class="rtt"> •相关新闻</div> <hr /> <div class="infons"> <ul> </ul> </div> <div class="rtt"> •相关产品 </div> <hr /> <div class="infopro"> <ul class="productul"> <li><a href="77.html" title="爱克吸污?><img src="../../cmsimgshow.zhuchao.cc/27738/201611101357140642773826092.html" alt="爱克吸污? width="220" height="165"> <p>爱克吸污?/p> </a></li> <li><a href="76.html" title="全自动吸污机"><img src="../../cmsimgshow.zhuchao.cc/27738/201611081340403572773815040.html" alt="全自动吸污机" width="220" height="165"> <p>全自动吸污机</p> </a></li> <li><a href="75.html" title="虎鲸全自动吸污机"><img src="../../cmsimgshow.zhuchao.cc/27738/201611101358428162773848289.html" alt="虎鲸全自动吸污机" width="220" height="165"> <p>虎鲸全自动吸污机</p> </a></li> <li><a href="74.html" title="彩鲨全自动吸污机"><img src="../../cmsimgshow.zhuchao.cc/27738/201611081339060432773860161.html" alt="彩鲨全自动吸污机" width="220" height="165"> <p>彩鲨全自动吸污机</p> </a></li> </ul> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../template/shangbo/js/jquery.caroufredsel-6.0.4-packed.html" ></script> <script type="text/javascript" src="../template/shangbo/js/focus.html" ></script> </div> <!--说明stat--> <footer> <div class="container clearfix hidden"> <dl> <dt><a href="../about/index.html" title="关于上博">关于上博</a></dt> </dl> <dl> <dt><a href="../buy/index.html" title="主营业务">主营业务</a></dt> <dd><a href="../about/about2.html" title="温泉水疗设计施工">温泉水疗设计施工</a></dd> <dd><a href="../about/about3.html" title="水上乐园设计施工">水上乐园设计施工</a></dd> <dd><a href="../about/about4.html" title="恒温x设计施工">恒温x设计施工</a></dd> <dd><a href="../about/about5.html" title="酒店x设计施工">酒店x设计施工</a></dd> <dd><a href="../about/about6.html" title="别墅x设计施工">别墅x设计施工</a></dd> <dd><a href="../about/about7.html" title="公众x设计施工">公众x设计施工</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="index.html">产品中心</a></dt> <dd><a href="../htqzdxwj/index.html" title="全自动吸污机">全自动吸污机</a></dd> <dd><a href="../sslyjl/index.html" title="水上乐园pd">水上乐园pd</a></dd> <dd><a href="../yycsb/index.html" title="游泳池设?>游泳池设?/a></dd> <dd><a href="../glsgxhsb10/index.html" title="qo沙循环水܇">qo沙循环水܇</a></dd> <dd><a href="../slspaamcp/index.html" title="水疗SPA按摩产品">水疗SPA按摩产品</a></dd> <dd><a href="../yycyp/index.html" title="游泳池药?>游泳池药?/a></dd> <dd><a href="../yycpj/index.html" title="游泳池配?>游泳池配?/a></dd> <dd><a href="../yycxwsb/index.html" title="游泳池吸污设?>游泳池吸污设?/a></dd> <dd><a href="../yycbsyp/index.html" title="游泳池比赛用?>游泳池比赛用?/a></dd> <dd><a href="../yycpsgs/index.html" title="游泳池排水格?>游泳池排水格?/a></dd> <dd><a href="../sxd/index.html" title="水下?>水下?/a></dd> <dd><a href="../jt/index.html" title="其它">其它</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="../download/index.html" title="工程案例">工程案例</a></dt> <dd><a href="../download/download_113.html" title="樟木头游x工程">樟木头游x工程</a></dd> <dd><a href="../download/download_112.html" title="雨滴型瀑布">雨滴型瀑布</a></dd> <dd><a href="../download/download_111.html" title="q儿园游x">q儿园游x</a></dd> <dd><a href="../download/download_110.html" title="q儿园恒温游x">q儿园恒温游x</a></dd> <dd><a href="../download/download_109.html" title="游泳池施?>游泳池施?/a></dd> <dd><a href="../download/download_108.html" title="游泳池机?>游泳池机?/a></dd> <dd><a href="../download/download_107.html" title="望牛墩游x工程">望牛墩游x工程</a></dd> <dd><a href="../download/download_106.html" title="万江Uh游泳?>万江Uh游泳?/a></dd> <dd><a href="../download/download_105.html" title="铜大喷头冲浪效果?>铜大喷头冲浪效果?/a></dd> </dl> </dl> <dl> <dt><a href="../news/index.html">新闻资讯</a></dt> <dd><a href="../news/gsxw/index.html">公司新闻</a></dd> <dd><a href="../news/hyzx/index.html">行业资讯</a></dd> <dd><a href="../news/sgal/index.html">施工图例</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="../contact/index.html">联系我们</a></dt> <dl> <dt><a href="../index.html">q回首页</a></dt> <dt><a href="../sitemap.html">|站地图</a></dt> <dt><a href="../rss.xml">XML</a></dt> <dt><a href="../4g/index.html">手机|站</a></dt> </dl> </div> <div class="ft_cp"> <div style="text-align:center;" class="fwcnzz">你是本站W?script type="text/javascript" src="../../services.webestools.com/cpt_visitors/43295-11-6.js"></script>位来?备案P <a target="_blank" rel="nofollow">_ICP?7089612?/a></div> <p>游泳池药品哪家好Q供应订做多钱Q惠州游x工程怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供东莞游x讑֤、游x工程、游x药品、泳池工E、惠州游x药品{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?/p> <p class="ft_tel">Q4时客户服务热线Q?769-81354399</p> <p><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1260828513'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1260828513%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></p> </footer> <div id="rightsead"> <ul> <li><a class="youhui"> <img src="../template/shangbo/Picture/l01.png" width="47" height="49" class="shows"> <img src="../template/shangbo/Picture/ll01.png" width="160" height="193" class="hides"> </a></li> <li><a class="youhui"> <img src="../template/shangbo/Picture/l02.png" width="47" height="49" class="shows"> <img src="../template/shangbo/Picture/lanrenzhijia.png" width="160" height="208" class="hides"> </a></li> <li><a target='_blank'> <img src="../template/shangbo/Picture/ll03.png" width="131" height="49" class="hides"> <img src="../template/shangbo/Picture/l03.png" width="47" height="49" class="shows"> </a></li> <li><a id="top_btn"><img src="../template/shangbo/Picture/ll06.png" width="131" height="49" class="hides"><img src="../template/shangbo/Picture/l06.png" width="47" height="49" class="shows"></a></li> </ul> </div> <!--说明end--> <a href="http://www.shumneba.com/">ȾƷ㽶߲,ƷþþþӰԺ,ҹľƷ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <!-- Mirrored from www.shumneba.com/supply/77.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2014], Thu, 05 Aug 2021 09:14:59 GMT --> </html>